Blog

Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.

Ballast bepaald hoe wij ons voelen, denken, handelen en reageren en is daarom de oorzaak van levensklachten. Wij komen aan onze ballast door een trauma (bv. pesten), blokkade van positieve gevoelens (bv. wat zit je haar stom), meebeleven (bv. bij geweld op tv) en vooral in de eerste 7 levensjaren door copy & paste. Kinderen doen daardoor hun ouders na, zijn gevoelig voor hun gevoelens, overtuigingen en energie. Kom jij moe thuis van je werk en wil je rust…zijn je kinderen ongelooflijke druk en vragen veel aandacht. Of ben jij onzeker of angstig, dan is de kans groot dat je kind daar ook last van heeft, bijvoorbeeld door niet alleen te willen slapen, perfectionisme of last ben bedplassen. In het Dagblad van het Noorden schrijft Harald Buit (27-01-2021) hierover dat bij de hulp van kinderen ook ouders begeleiding nodig hebben. Door zelf in je kracht te staan kan jij je kinderen helpen. Graag help ik jou daar bij met een BMR-traject.

Toen ik deze tekst van RUMAG zag, dacht ik: “Tja, wat zou het fijn zijn om te weten wat ik wil worden en zeker emotioneel stabiel”. En toen bedacht ik mij dat jezelf zijn hetgeen is wat we zouden moeten willen worden. Wij zijn namelijk niet wat we doen, maar wie wij zijn. In onze kern bestaan wij volgens mij uit energie en bepaalt onze energie onze situatie. Hoe meer wij positief, liefdevol, oordeelloos en open communiceren, hoe prettiger ons leven is voor ons zelf en elkaar. Door BMR kan ik dit steeds beter en daardoor heb ik steeds meer momenten van emotionele stabiliteit. Het BMR-traject duurt 7 weken, maar dan houdt het niet op. Door naar situaties te kijken wanneer je niet emotioneel stabiel was, kan je met de BMR methode ballast los laten en daardoor weer in je kracht te komen. Het leven geeft ons citroenen waardoor wij uit balans raken. Deze momenten kan je steeds beter aan en worden steeds korter door BMR te gebruiken.

Afgelopen week heb ik het interessante en goed geschreven boek “Stress, vermoeidheid en burn-out” gelezen van Henk Kraaijenhof. Er is natuurlijk al heel veel gepubliceerd over dit onderwerp en toch weten we nog niet alles. Er staat duidelijk uitgelegd welke lichamelijke gevolgen stress heeft. Het hoofdstuk over belasting en belastbaarheid vind ik goed. Er worden 7 clusters aangegeven die de balans tussen belasting en belastbaarheid kunnen verstoren: overbelasting of inadequaat herstel, verandering, bedreiging, conflict, onzekerheid, gebrek aan controle en discrepantie. Ons allen in meer of mindere mate wel bekend. Ook wordt aangegeven dat er vier stappen zijn voor de oplossing: herkennen dat het niet goed met je gaat, erkennen dat je het zelf moet aanpakken, actie en volhouden. Bij de Body Mind Release methode ga jij zelf aan de slag om van je klachten af te komen. Daarvoor ga je eerst belemmerende gevoelens en overtuigingen los laten en na enkele weken ook weer positieve gevoelens terug halen. Je krijgt vervolgens inzicht in wat je raakt in het gedrag van anderen en hoe je daar mee om kunt gaan. En om het vol te houden leer je om wekelijks te kijken wat je kunt los laten aan negatieve aspecten en positieve aspecten kunt terug halen om jezelf te blijven ontwikkelen.

%d bloggers liken dit: